Poptávka

Jakmile to bude možné, budeme vás kontaktovat.

Univerzita Karlova v Praze, fakulta pedagogická, Magdalény Rettigové 4, Praha

Prestižní vzdělávací institut České republiky. Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, edukativní psychologii a didaktikách různých oborů.
Fakulta disponuje prostornou aulou plně vybavenou moderními technologiemi a kapacitou 48mi učeben. Tyto učebny se aktuálně modernizují a doplňují o nové formy AV vzdělávacích prvků. Naše firma se na této modernizaci aktivně podílí.

Dalšími pracovišti institutu jsou v Praze v ulicích Myslíkova, Spálená, Celetná a v Brandýse nad Labem v ul. Královická. Rovněž v těchto objektech jsme se podíleli na vybavení technikou pro vzdělání.

© Copyright 2023 , IMAGE CZ. Všechna práva vyhrazena.